وب سایت تخصصی مهندسی برق گرایش کنترل و شبکه انتقال نیرو

سیستمهای کنترل و ابزار دقیق - اتوماسیون در صنعت برق/ HV- بهره برداری پستهای انتقال و فوق توزیع نیروی برق/ HV-تجهیزات پست و خطوط انتقال نیروی برق فشارقوی

وب سایت تخصصی مهندسی برق گرایش کنترل و شبکه انتقال نیرو

سیستمهای کنترل و ابزار دقیق - اتوماسیون در صنعت برق/ HV- بهره برداری پستهای انتقال و فوق توزیع نیروی برق/ HV-تجهیزات پست و خطوط انتقال نیروی برق فشارقوی

۱۲ مطلب در بهمن ۱۳۹۷ ثبت شده است

اجزاء تشکیل دهنده موتور تک فاز کولر آبی

مهندس سعید پورصالحی | Saturday, 27 Bahman 1397، 09:52 AM | ۰ نظر

  • مهندس سعید پورصالحی

ساختمان داخلی LED

مهندس سعید پورصالحی | Thursday, 25 Bahman 1397، 12:34 AM | ۰ نظر

  • مهندس سعید پورصالحی

  • مهندس سعید پورصالحی

نهمین کنفرانس ملی نیروگاه های برق

مهندس سعید پورصالحی | Tuesday, 16 Bahman 1397، 12:07 AM | ۰ نظر

  • مهندس سعید پورصالحی

نمونه ای از مدارات فرمان

مهندس سعید پورصالحی | Saturday, 13 Bahman 1397، 08:08 PM | ۰ نظر

  • مهندس سعید پورصالحی

نشست تخصصی تازه های صنعت برق ایران

مهندس سعید پورصالحی | Saturday, 13 Bahman 1397، 07:54 PM | ۰ نظر

برگزارکننده : انجمن مهندسین برق و الکترونیک شاخه مازندران 

  • مهندس سعید پورصالحی

  • مهندس سعید پورصالحی

علائم اختصاری کنتاکت ها در مدارات الکتریکی و فرمان

مهندس سعید پورصالحی | Sunday, 7 Bahman 1397، 11:55 PM | ۰ نظر

  • مهندس سعید پورصالحی

معرفی حفاظت خط رله دیستانس

مهندس سعید پورصالحی | Friday, 5 Bahman 1397، 10:28 PM | ۰ نظر

  • مهندس سعید پورصالحی

معرفی رله بوخهلتس در ترانسفورماتور

مهندس سعید پورصالحی | Friday, 5 Bahman 1397، 10:23 PM | ۰ نظر

  • مهندس سعید پورصالحی