وب سایت تخصصی مهندسی برق گرایش کنترل و شبکه انتقال نیرو

سیستمهای کنترل و ابزار دقیق - اتوماسیون در صنعت برق/ HV- بهره برداری پستهای انتقال و فوق توزیع نیروی برق/ HV-تجهیزات پست و خطوط انتقال نیروی برق فشارقوی

وب سایت تخصصی مهندسی برق گرایش کنترل و شبکه انتقال نیرو

سیستمهای کنترل و ابزار دقیق - اتوماسیون در صنعت برق/ HV- بهره برداری پستهای انتقال و فوق توزیع نیروی برق/ HV-تجهیزات پست و خطوط انتقال نیروی برق فشارقوی

۶ مطلب در اسفند ۱۳۹۷ ثبت شده است

انواع کنتاکتورها و کاربرد آنها

مهندس سعید پورصالحی | Wednesday, 29 Esfand 1397، 12:53 AM | ۰ نظر

  • مهندس سعید پورصالحی

اتصال بی سیم تجهیزات اتوماسیون صنعتی

مهندس سعید پورصالحی | Wednesday, 15 Esfand 1397، 10:13 PM | ۰ نظر

  • مهندس سعید پورصالحی

جدول گروه برداری اتصالات ترانسفورماتور قدرت

مهندس سعید پورصالحی | Monday, 6 Esfand 1397، 09:56 PM | ۰ نظر

  • مهندس سعید پورصالحی

روز مهندس بر متخصصین فنی کشور خجسته باد

مهندس سعید پورصالحی | Sunday, 5 Esfand 1397، 01:19 AM | ۰ نظر

  • مهندس سعید پورصالحی

ورود اکسیژن در لامپ تنکستن(رشته ای)

مهندس سعید پورصالحی | Friday, 3 Esfand 1397، 11:21 PM | ۰ نظر

♦️تنکستن درون لامپ به واسطه عبور جریان الکتریسته به شدت گرم میشود و گرما تولید حرارت و این حرارت باعث روشن شدن(گداخته شدن) تنکستن درون لامپ میشود به علت خلاء بودن فضای داخلی لامپ از سوختن تنکستن جلوگیری می شود واین موضوعات باعث روشنایی لامپ در محیط میشود.

در این تصویر به علت شکستن حباب و ورود اکسیژن درون لامپ باعث احتراق و سوختن تنکستن دارای جریان الکتریسیته شده است.

  • مهندس سعید پورصالحی

اجزای خارجی ترانسفورماتور فشار متوسط(توزیع)

مهندس سعید پورصالحی | Friday, 3 Esfand 1397، 11:17 PM | ۰ نظر

  • مهندس سعید پورصالحی