وب سایت تخصصی مهندسی برق گرایش کنترل و شبکه انتقال نیرو

سیستمهای کنترل و ابزار دقیق - اتوماسیون در صنعت برق/ HV- بهره برداری پستهای انتقال و فوق توزیع نیروی برق/ HV-تجهیزات پست و خطوط انتقال نیروی برق فشارقوی

وب سایت تخصصی مهندسی برق گرایش کنترل و شبکه انتقال نیرو

سیستمهای کنترل و ابزار دقیق - اتوماسیون در صنعت برق/ HV- بهره برداری پستهای انتقال و فوق توزیع نیروی برق/ HV-تجهیزات پست و خطوط انتقال نیروی برق فشارقوی

۲ مطلب در آذر ۱۳۹۸ ثبت شده است

کنفرانس ملی تاب آوری در صنعت برق

مهندس سعید پورصالحی | Thursday, 28 Azar 1398، 02:54 PM | ۰ نظر

  • مهندس سعید پورصالحی

اولین رویداد توسعه فناوری در صنعت گاز

مهندس سعید پورصالحی | Saturday, 9 Azar 1398، 08:41 PM | ۰ نظر

  • مهندس سعید پورصالحی