وب سایت تخصصی مهندسی برق گرایش کنترل و شبکه انتقال نیرو

سیستمهای کنترل و ابزار دقیق - اتوماسیون در صنعت برق/ HV- بهره برداری پستهای انتقال و فوق توزیع نیروی برق/ HV-تجهیزات پست و خطوط انتقال نیروی برق فشارقوی

وب سایت تخصصی مهندسی برق گرایش کنترل و شبکه انتقال نیرو

سیستمهای کنترل و ابزار دقیق - اتوماسیون در صنعت برق/ HV- بهره برداری پستهای انتقال و فوق توزیع نیروی برق/ HV-تجهیزات پست و خطوط انتقال نیروی برق فشارقوی

اقدامات لازم برای مواجه با فرد برق گرفته

مهندس سعید پورصالحی | Tuesday, 14 Azar 1396، 06:24 PM | ۰ نظر

  • مهندس سعید پورصالحی

برق گیر کات اوت فیوز یکپارچه

مهندس سعید پورصالحی | Tuesday, 14 Azar 1396، 06:21 PM | ۰ نظر

  • مهندس سعید پورصالحی

نیروگاه هسته ای

مهندس سعید پورصالحی | Tuesday, 14 Azar 1396، 12:05 PM | ۰ نظر

  • مهندس سعید پورصالحی

نجات یک فرد برق گرفته

مهندس سعید پورصالحی | Sunday, 12 Azar 1396، 03:43 PM | ۱ نظر

  • مهندس سعید پورصالحی

صفحه های خورشیدی در یانگشنگ چین

مهندس سعید پورصالحی | Sunday, 12 Azar 1396، 12:12 PM | ۰ نظر

  • مهندس سعید پورصالحی

درخت تولید برق توسط مخترعان فرانسوی

مهندس سعید پورصالحی | Sunday, 12 Azar 1396، 12:09 PM | ۰ نظر

  • مهندس سعید پورصالحی

معرفی فلو سنسور INLINE

مهندس سعید پورصالحی | Saturday, 11 Azar 1396، 06:12 PM | ۰ نظر

  • مهندس سعید پورصالحی

Engineer - clock

مهندس سعید پورصالحی | Saturday, 11 Azar 1396، 03:50 PM | ۰ نظر

  • مهندس سعید پورصالحی

عملکرد گاز SF6

مهندس سعید پورصالحی | Saturday, 11 Azar 1396، 03:37 PM | ۰ نظر

 عملکرد گاز SF6 :

تحت شرایط ایده آل ، وقتی یک عمل تخلیه در کلید رخ می دهد ، هرکدام از اتمهای فلوئور موجود در گاز SF6 یک الکترون گرفته و از اتم گوگرد جدا می 

شوند و هنگام پایان عمل ، آن الکترون بدست آورده را از دست داده و با ترکیب با یک اتم گوگرد ، دوباره گاز SF6 را تشکیل میدهد که به این مراحل “ 

خودسازی ” و یا “ خواص بازیابی ” گاز SF6 گویند . این واکنش در تجهیزات الکتریکی گازی ( SF6 ) فشار قوی رخ میدهد و وقتی که ذرات دیگری از قبیل 

اکسیژن ، آب حاصل از آلودگی اتمسفری ، کربن موجود در مؤلفه های تفلونی کلید ، مس ، تنگستن موجود در کنتاکتها و همچنین آلومینیوم ، با ذرات 

گوناگونی که از تجزیه SF6 بوجود آمده اند برخورد نماید ، واکنش میدهد.

  • مهندس سعید پورصالحی

فرم پست های GIS

مهندس سعید پورصالحی | Saturday, 11 Azar 1396، 03:31 PM | ۰ نظر

پست های GIS به طور اصولی در سه فرم ساخته می شوند: 

1-شکلی که باس بار ها وتجهیزات برای هر فاز داخل محفظه ی جداگانه ای قرار می گیرند این شکل برای ولتاز های بالاتر از 230 KV بکار گرفته می شود . 
2-شکلی که تجهیزات وباس بار ها برای هر سه فاز در یک محفظه قرار می گیرند این شکل برای ولتاز های زیر 230 KV وبخصوص ولتاز های فوق توزیع (33 و 63 KV ) کاملا پذیرفته شده می باشند . 

3- این شکل تنها برای ولتاز های فوق توزیع 33 وحداکثر 63 KV ساخته می شوند و در آن مشابه ولتاز های توزیع تجهیزات در داخل تابلو قرار گرفته و محفظه ی تابلو با گاز SF6 با فشاری کمتر از یک اتمسفر پر می شود . 

در این نوع از پست های گازی بجای مواد عایقی از قبیل روغن وهوا وغیره از گاز سولفور هگزا فلوراید استفاده میشود .

و در پست های GIS کلیه ی تجهیزات به صورت فشرده ودر محفظه های گاز SF6 قرار دارند

  • مهندس سعید پورصالحی