وب سایت تخصصی مهندسی برق گرایش کنترل و شبکه انتقال نیرو

سیستمهای کنترل و ابزار دقیق - اتوماسیون در صنعت برق/ HV- بهره برداری پستهای انتقال و فوق توزیع نیروی برق/ HV-تجهیزات پست و خطوط انتقال نیروی برق فشارقوی

وب سایت تخصصی مهندسی برق گرایش کنترل و شبکه انتقال نیرو

سیستمهای کنترل و ابزار دقیق - اتوماسیون در صنعت برق/ HV- بهره برداری پستهای انتقال و فوق توزیع نیروی برق/ HV-تجهیزات پست و خطوط انتقال نیروی برق فشارقوی

عنوان مطلب

مهندس سعید پورصالحی | Tuesday, 30 Aban 1396، 01:20 AM | ۰ نظر
محتوی مطلب

مهندسی کنترل به مدل سازی ریاضی سیستمها و بررسی دینامیک آن ها و در نهایت طراحی کنترل کننده ها برای سیستم های مورد نظر می پردازد.
هدف از طراحی کنترل کننده واداشتن سیستم تحت کنترل به داشتن رفتاری مطابق با رفتار مطلوب میباشد. رفتار مطلوب می تواند معیارهای مختلفی از قبیل سرعت ـ دقت و زمان...باشد.
  • مهندس سعید پورصالحی

انجمن مهندسان کنترل و ابزاردقیق ایران

مهندس سعید پورصالحی | Monday, 29 Aban 1396، 07:08 PM | ۰ نظر

لو گو انجمن مهندسان کنترل ابزاردقیق ایران

  • مهندس سعید پورصالحی

انجمن مهندسان کنترل ابزاردقیق ایران

مهندس سعید پورصالحی | Monday, 29 Aban 1396، 07:05 PM | ۰ نظر


  • مهندس سعید پورصالحی

TCVL

مهندس سعید پورصالحی | Monday, 29 Aban 1396، 12:43 PM | ۰ نظر

محدودکننده ولتاژ با کنترل تریستوری (TCVL) :

یک واریستور اکسید فلزی (mov) که به منظور محدودسازی ولتاژ روی ترمینال‌های آن در زمان شرایط گذرا استفاده می‌شود.کلید تریستوری را می توان بصورت سری با یک برقگیر بدون رخنه قرار داد یا بخشی از برقگیر بدون‌ رخنه را می‌توان با کلید تریستوری میان‌بر کرد تا سطح محدودکنندگی ولتاژ،بصورت دینامیکی کاهش یابد.بطور کلی،mov باید بطور چشمگیری قدرتمندتر از برقگیر بدون‌ رخنه باشد تا TCVL بتواند اضافه ولتاژهای دینامیکی را که در صورت سرکوب نشدن می توانند تا چند ده سیکل طول بشکند متوقف کند.

  • مهندس سعید پورصالحی

کنترل کننده فکتس

مهندس سعید پورصالحی | Saturday, 27 Aban 1396، 09:59 PM | ۰ نظر

- نحوه کار سیستم SMES

سیم‌پیچ ابررسانا توسط یک یکسوسازAC ‌بهDC که درمنبع تغذیه‌سیم‌پیچ ابررسانا قراردارد شارژ می‌شود. شارژکننده سیم‌پیچ به منظور غلبه بر تلفات اهمی آن قسمت ازمدارکه دردمای محیط قرار دارد، ولتاژکوچکی در دو سر سیم‌پیچ ایجاد می کند.‌این مساله باعث می‌شود که جریان ثابتی در سیم پیچ ابر رسانا جاری شود. در‌حالت‌ ‌آماده به کار یعنی زمانیکه هیچ تبادل توانی با سیم پیچ انجام نمی شود جریان ذخیره شده سیم پیچ توسط یک سوئیچ که دو سر سیم پیچ را اتصال کوتاه می کند دوباره به خود سیم پیچ ابررسانا بازگردانده شده و حالت گردشی پیدا می کند .

در نتیجه انرژی سیم‌پیچ ابررسانا حفظ می شود.در بعضی از مدلهای SMES این سوئیچ به داخل مخزن حاوی سیم‌پیچ انتقال پیدا کرده که با طرق مختلف از بیرون مخزن به آن فرمان داده می شود. بدون قرار دادن این سوئیچ اتصال کوتاه کننده میزان تلفات سیم‌پیچ در حالت آماده بکارزیاد خواهد بود. مانند قبل منبع سیم پیچ به منظور جبران تلفات اهمی قسمتی از مدار که در گرمای محیط قرار دارد ولتاژ کوچک را در دوسر سیم‌پیچ ابر رسانا تولید می کند.اگرسیستم کنترل کننده حس کند که ولتاژ خط سیستم قدرت بخاطر تضعیف ویا خطای اتفاق افتاده در شبکه کاهش پیدا کرده،کلید اتصال‌کوتاه کننده ظرف مدت 200 تا 500 میکرو ثانیه قطع خواهد شد.به دنبال این امر ابتدا جریان سیم پیچ ابر رسانا به یک بانک خازنی قوی منتقل شده و سطح ولتاژ آن را بالا می‌برد.سپس سوئیچ دوباره بسته می شود.بانک خازنی یک اینورتر12پالسه را که تامین کننده توان AC مورد نیاز بار است تغذیه می کند.

  • مهندس سعید پورصالحی

پست GIS عایق گازی

مهندس سعید پورصالحی | Saturday, 27 Aban 1396، 09:50 PM | ۱ نظر

  • مهندس سعید پورصالحی

power line carrier

مهندس سعید پورصالحی | Saturday, 27 Aban 1396، 09:35 PM | ۰ نظر

 سیستم Power Line Carrier یا (p.l.c) یکی از شیوه های نوین انتقال داده می باشد.

توسعه منابع تولید،‌ انتقال و توزیع ا نرژی الکتریکی،‌نیاز مبرمی به وجود یک شبکه مخابراتی بین نقاط کلیدی سیستم برق رسانی مثل مراکز تولید، تبدیل ، تصمیم گیری و توزیع که اکثراً‌در فواصل دور از هم واقع شده اند را بوجود آورده است. از خطوط انتقال امواج فرکانس بالای حامل اطلاعات در سیستم های مخابراتی استفاده نموده . سیستمی که برای این گونه انتقال اطلاعات مورد استفاده قرار می گیرد را ابزار" انتقال موج حامل ا طلاعات بر روی سیستم فشار قوی" یا PLC می نامند.

موارد زیر ضرورت ایجاد یک شبکه مخابراتی PLC را بوضوح روشن می نماید:

1) شبکه های مخابرایت عمومی جوابگوی نیاز های ارتباطی جهت بهره برداری موثر از شبکه فشار قوی نمی باشد.

2) تبادل اطلاعات بین مراکز دیسپاچینگ و سایر پست ها توسط یک شبکه مخابراتی مطمئن و اختصاصی ، از ضروریات اینگونه مراکز می باشد.

3) با استفاده از شبکه جامع مخابراتی ، پست ها می توانند به تجهیزات حفاظتی مجهز گردند که باعث قابلیت اعتماد بیشتر و بهره برداری موثر تر از شبکه می گردد.

4) عدم وجود یک شبکه مخابراتی ا ختصاصی ،‌ضعف ارتباط از طریق شبکه مخابراتی شرکت مخابرات، عدم دسترسی اکثر پست های واقع در خارج شهر به خطوط ا رتباطی PTT مشکلاتی هستند که در صورت وجود یک شبکه مخابراتی مطمئن برطرف گشته و امکان بهره بردای موثرتر از شبکه را ایجاد می کند.

  • مهندس سعید پورصالحی

مفهوم ادوات فکتس

مهندس سعید پورصالحی | Saturday, 27 Aban 1396، 09:21 PM | ۰ نظر

سیستم های انتقال AC انعطاف پذیر که به FACTS  معروف می باشند مفهوم و ایده جدیدی است که برای تقویت کنترل پذیری و توسعه ظرفیت انتقال شبکه ها، بکارگیری و استفاده از کنترل کننده ها و ادوات الکترونیک قدرت را توصیه و تشویق می نمایند. در واقع سیستم های FACTS قادر هستند که پارامترها و مشخصه های خطوط انتقال مانند امپدانس سری، امپدانس شانت، زاویه فاز که بعنوان محدودیت اصلی بر سر راه افزایش ظرفیت شبکه عمل می نمایند، کنترل کنند.

ایده اساسی که پشت مفهوم FACTS وجود دارد توانا نمودن سیستم انتقال از طریق فعال نمودن عناصر و اجزاء آن می باشد. در واقع FACTS دارای نقش اساسی در افزایش انعطاف پذیری انتقال توان و امنیت پایداری دینامیک سیستم های قدرت می باشد. 

  • مهندس سعید پورصالحی

درایو

مهندس سعید پورصالحی | Saturday, 27 Aban 1396، 09:06 PM | ۰ نظر

هدف استفاده از درایو

راه اندازهای نرم برای را ه اندازی نرم موتورهای القایی قفس سنجابی طراحی و ساخته شده است. این راه اندازها با اعمال تدریجی ولتاژ به موتور، جریان راه اندازی موتور را که معمولاً تا چندین برابر جریان نامی موتور است ، کاهش داده و موتور را به صورت نرم راه اندازی می کنند ، به طوری که در هنگام راه اندازی موتور ، هیچ گونه فشاری بر موتور و شبکه وارد نمی شود. پس از راه اندازی موتور نیز وظیفه حفاظت از موتور بر عهده راه انداز می باشد و هرگونه اشکالی ناشی از اتصال کوتاه، اضافه بار، اضافه جریان و اضافه حرارت موتور دائماً توسط راه انداز کنترل شده و در صورت پدیدآمدن اشکال در کار موتور، فوراً ولتاژ خروجی قطع شده و موتور متوقف می شود. همچنین این راه اندازها قادر به توقف نرم موتور نیز می باشند و در صورت حضور با فعال کردن سیستم ترمز راه انداز می توان با استفاده از ترمز، دور موتور را با شیب قابل تنظیم کاهش داد و موتور را متوقف کرد.

  • مهندس سعید پورصالحی

عنوان دومین مطلب آزمایشی من

مهندس سعید پورصالحی | Saturday, 27 Aban 1396، 03:53 PM | ۳ نظر

این متن دومین مطلب آزمایشی من است که به زودی آن را حذف خواهم کرد.

زکات علم، نشر آن است. هر وبلاگ می تواند پایگاهی برای نشر علم و دانش باشد. بهره برداری علمی از وبلاگ ها نقش بسزایی در تولید محتوای مفید فارسی در اینترنت خواهد داشت. انتشار جزوات و متون درسی، یافته های تحقیقی و مقالات علمی از جمله کاربردهای علمی قابل تصور برای ,بلاگ ها است.

همچنین وبلاگ نویسی یکی از موثرترین شیوه های نوین اطلاع رسانی است و در جهان کم نیستند وبلاگ هایی که با رسانه های رسمی خبری رقابت می کنند. در بعد کسب و کار نیز، روز به روز بر تعداد شرکت هایی که اطلاع رسانی محصولات، خدمات و رویدادهای خود را از طریق بلاگ انجام می دهند افزوده می شود.

  • مهندس سعید پورصالحی