وب سایت تخصصی مهندسی برق گرایش کنترل و شبکه انتقال نیرو

سیستمهای کنترل و ابزار دقیق - اتوماسیون در صنعت برق/ HV- بهره برداری پستهای انتقال و فوق توزیع نیروی برق/ HV-تجهیزات پست و خطوط انتقال نیروی برق فشارقوی

وب سایت تخصصی مهندسی برق گرایش کنترل و شبکه انتقال نیرو

سیستمهای کنترل و ابزار دقیق - اتوماسیون در صنعت برق/ HV- بهره برداری پستهای انتقال و فوق توزیع نیروی برق/ HV-تجهیزات پست و خطوط انتقال نیروی برق فشارقوی

۶ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «جریان برق» ثبت شده است

جریان الکتریسیته فشارقوی

مهندس سعید پورصالحی | Sunday, 2 Dey 1397، 01:17 AM | ۰ نظردریافت
مدت زمان: 1 دقیقه 
نمایش از جریان الکتریسیته فشارقوی
  • مهندس سعید پورصالحی

شوک نسبت به اندازه عبور جریان الکتریسته از بدن

مهندس سعید پورصالحی | Thursday, 1 Azar 1397، 03:39 PM | ۰ نظر

  • مهندس سعید پورصالحی

مدار RLC

مهندس سعید پورصالحی | Thursday, 28 Dey 1396، 12:20 AM | ۰ نظر

  • مهندس سعید پورصالحی

مقدار مقاومت بدن در برابر جریان برق

مهندس سعید پورصالحی | Monday, 27 Azar 1396، 05:44 PM | ۰ نظر

  • مهندس سعید پورصالحی

مقاومت بدن انسان و جریان برق

مهندس سعید پورصالحی | Thursday, 16 Azar 1396، 08:52 AM | ۱ نظر

  • مهندس سعید پورصالحی

عکس العمل فیزیولوژی بدن در مقابل افزایش عبور جریان برق

مهندس سعید پورصالحی | Wednesday, 15 Azar 1396، 09:48 AM | ۰ نظر

  • مهندس سعید پورصالحی