وب سایت تخصصی مهندسی برق گرایش کنترل و شبکه انتقال نیرو

سیستمهای کنترل و ابزار دقیق - اتوماسیون در صنعت برق/ HV- بهره برداری پستهای انتقال و فوق توزیع نیروی برق/ HV-تجهیزات پست و خطوط انتقال نیروی برق فشارقوی

وب سایت تخصصی مهندسی برق گرایش کنترل و شبکه انتقال نیرو

سیستمهای کنترل و ابزار دقیق - اتوماسیون در صنعت برق/ HV- بهره برداری پستهای انتقال و فوق توزیع نیروی برق/ HV-تجهیزات پست و خطوط انتقال نیروی برق فشارقوی

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «دانشگاه شهید بهشتی» ثبت شده است

معرفی پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور

مهندس سعید پورصالحی | Tuesday, 28 Farvardin 1397، 05:02 PM | ۱ نظر
معرفی پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور (دانشگاه شهید بهشتی)

در سال 1349 مرکز آموزش‌های تخصصی برق بمنظور ارائه آموزش‌های مورد نیاز مهندسین‌ وتکنسین‌های برق تاسیس شد.  این مرکز متناسب با نیاز صنعت برق و سپس صنعت آب به سرعتدر قالب مجتع عالی آموزشی و پژوهشی شهید عباسپور، دانشکده صنعت آب و برق (شهیدعباسپور) و دانشگاه صنعت آب و برق (شهید عباسپور) گسترش یافت.  در چهارچوب سیاستـ‌های‌ کلان آموزش عالی و تجدید ساختار در صنعت آب و برق، و همچنین تعمیم آموزش و پژوهش از بخش‌های مهندسی به حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و مدیریتی، شورای گسترش آموزش عالی در جلسه 24 فروردین 1392 دانشگاه صنعت آب و برق (شهید عباسپور) را تحت عنوان پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور به دانشگاه شهید بهشتی الحاق نمود.
ماموریت تولید، تدوین و ارائه دانش‌ فنی صنعت آب و برق و تربیت متخصصین متعهد اکنون پس از الحاق با دانشگاه شهید بهشتی به هدف نیل به جایگاه معتبرترین دانشگاه و مرجع علمی - فناوری اصلی در زمینه‌های مرتبط با آب، آبفا، برق، انرژی و محیط زیست تبدیل شده‌ است
عملکرد دانشگاه صنعت آب ‌و ‌برق (شهید‌عباسپور) در گذشته و نقش برجسته آن در توسعه آموزش‌های تخصصی و تربیت مهندسین و تکنسین های کارآمد، و سرمایه‌گذاری عظیم انجام شده در توسعه منابع انسانی و امکانات این دانشگاه، و همچنین ارتباط نزدیک آن با صنعت آب و برق کشور از یک سو، و اعتبار علمی و گسستره فراگیر فعالیت‌های دانشگاه شهید بهشتی، از سوی دیگر، شرائط مساعدی را فراهم آورده‌است تا پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور دانشگاه شهید بهشتی بتواند در راستای ایجاد قطب‌های آموزشی، علمی و پژوهشی در حوزه‌های حیاتی آب، آبفا، برق، انرژی ومحیط زیست حرکت نماید.

دانشگاه شهید بهشتی
پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور
معرفی مرکز آموزشهای تخصصی و مهارتی شهید عباسپور- ساختمان امیر کبیر (دانشگاه شهید بهشتی):

مرکز آموزشهای تخصصی دانشگاه شهید بهشتی ، با حفظ سرآمدی اولین و مجهزترین مرکز آموزش  تخصصی دانشگاهی، با ماموریت عرضه آموزش های علمی - کاربردی و سابقه ای حدود نیم قرن آموزش و تربیت نیروی انسانی متخصص، در راستای گردش چرخ های عظیم صنعت آب و برق و سایر صنایع مرتبط نظیر : محیط زیست ، پتروشیمی . گاز ، انرژی و مدیریت عالی کسب و کار (MBA/DBA) ..... را در کارنامه خود ثبت نموده ، و ضمن تجهیز و بهبود مستمر امکانات و ظرفیت های آموزشی و پشتیبان آموزش مبتنی بر استاندارهای تخصصی به روز  (ISO:9001:2015-29990) در ارتقاء زیر ساختار ها و روش ها همواره کوشیده است، همکاری پویا و مستمر با سازمان های متقاضی آموزش را حفظ نموده و سعی می نماید، پاسخگوی نیازهای آموزشی حرفه ای صنایع  (از مرحله نیاز سنجی،طراحی اجرا و ارزیابی اثر بخشی) در سطح عالی باشد.
  • مهندس سعید پورصالحی