وب سایت تخصصی مهندسی برق گرایش کنترل و شبکه انتقال نیرو

سیستمهای کنترل و ابزار دقیق - اتوماسیون در صنعت برق/ HV- بهره برداری پستهای انتقال و فوق توزیع نیروی برق/ HV-تجهیزات پست و خطوط انتقال نیروی برق فشارقوی

وب سایت تخصصی مهندسی برق گرایش کنترل و شبکه انتقال نیرو

سیستمهای کنترل و ابزار دقیق - اتوماسیون در صنعت برق/ HV- بهره برداری پستهای انتقال و فوق توزیع نیروی برق/ HV-تجهیزات پست و خطوط انتقال نیروی برق فشارقوی

۵ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «STATCOM» ثبت شده است

دورنمایی از آینده ادوات فکتس

مهندس سعید پورصالحی | Wednesday, 19 Dey 1397، 06:11 PM | ۰ نظر

دورنمایی از آینده ادوات FACTS:


 پیشرفت این ادوات در آینده شامل ترکیب عناصر مختلف FACTS موجود به منظور توسعه دامنه عملکرد آنها خواهد بود، نظیر ترکیب STATCOM و TCSC. بعلاوه سیستم­های کنترل پیچیده و مفصلتری به منظور بهبود عملکرد این ادوات توسعه خواهند یافت. پیشرفت در زمینه تکنولوژی نیمه­ هادی با ظرفیت هدایت جریان و ولتاژهای شکست بالا می‌تواند قیمت این ادوات را به خوبی کاهش دهد و دامنه عملکرد آنها را توسعه دهد سرانجام پیشرفت در زمینه توسعه تکنولوژی ابررساناها راهی به سوی توسعه ادواتی نظیر SCCL و SMES خواهد بود.

در سراسر جهان، تولید و انتقال انرژی الکتریکی به صورت اقتصادی و سازگار با محیط زیست به عنوان آینده‌ای روشن بوده و FACTS به عنوان راه گشای این آینده مطلوب می‌باشد.


  • مهندس سعید پورصالحی

ادوات FACTS

مهندس سعید پورصالحی | Sunday, 18 Shahrivar 1397، 01:27 PM | ۰ نظر

دورنمایی از آینده ادوات FACTS:

 پیشرفت این ادوات در آینده شامل ترکیب عناصر مختلف FACTS موجود به منظور توسعه دامنه عملکرد آنها خواهد بود، نظیر ترکیب STATCOM و TCSC. بعلاوه سیستم­های کنترل پیچیده و مفصلتری به منظور بهبود عملکرد این ادوات توسعه خواهند یافت. پیشرفت در زمینه تکنولوژی نیمه­هادی با ظرفیت هدایت جریان و ولتاژهای شکست بالا می‌تواند قیمت این ادوات را به خوبی کاهش دهد و دامنه عملکرد آنها را توسعه دهد سرانجام پیشرفت در زمینه توسعه تکنولوژی ابررساناها راهی به سوی توسعه ادواتی نظیر SCCL و SMES خواهد بود.

در سراسر جهان، تولید و انتقال انرژی الکتریکی به صورت اقتصادی و سازگار با محیط زیست به عنوان آینده‌ای روشن بوده و FACTS به عنوان راه گشای این آینده مطلوب می‌باشد.


  • مهندس سعید پورصالحی

جبران ساز توان راکتیو استاتیکی (SVC)

مهندس سعید پورصالحی | Tuesday, 3 Bahman 1396، 05:17 PM | ۰ نظر

جبران ساز توان راکتیو استاتیکی (SVC)


یک مولد یا جذب کننده استاتیکی توان راکتیو که بصورت موازی متصل شده و خروجی آن برای مبادله جریان خازنی یا القایی تنظیم می شود،بطوریکه پارامترهای مشخصی در سیستم قدرت(نوعاً ولتاژ شینه)را حفظ یا کنترل نماید.عملکرد SVC بر مبنای تریستورهای فاقد قابلیت قطع دریچه است و شامل تجهیزات جداگانه‌ای برای تقدم یا تاخر فاز توان راکتیو است.برخیSVC را گزینه ارزانتری از STATCOM می دانند هرچند اگر ملاک مقایسه براساس عملکرد مورد نیاز باشد و نه فقط مقدار MVA ، وضعیت به این صورت نخواهد بود.


www.poursalehi55.ir

 

  • مهندس سعید پورصالحی

مولد سنکرون استاتیکی (SSG) :

مهندس سعید پورصالحی | Tuesday, 3 Bahman 1396، 05:06 PM | ۰ نظر

مولد سنکرون استاتیکی (SSG) 


یک کنورتور استاتیکی خود تغییر برای کلیدزنی توان،که از یک منبع مناسب انرژی الکتریکی تغذیه می‌شود و برای تولید مجموعه‌ای از ولتاژهای خروجی قابل تنظیم به کار می رود و می‌تواند برای تبادل توان‌های حقیقی و راکتیوی که مستقلاً قابل کنترل هستند،با یک سیستم قدرت AC جفت شود. روشن است که SSG  ترکیبی از STATCOM و هر منبع انرژی،برای تامین یا جذب توان است.


www.poursalehi55.ir

  • مهندس سعید پورصالحی

جبران‌کننده سنکرون استاتیکی (STAT COM)

مهندس سعید پورصالحی | Tuesday, 3 Bahman 1396، 05:02 PM | ۰ نظر

جبران‌کننده سنکرون استاتیکی (STAT COM) 


یک مولد سنکرون استاتیکی که به عنوان جبران‌ساز توان راکتیو موازی،کار می کند و جریان خازنی یا القایی خروجی آن را می توان مستقل از ولتاژ AC سیستم کنترل کرد.STATCOM یکی از کنترل کننده‌های کلیدی FACTS است. مبنای آن می تواند بر کنورتور منبع ولتاژی یا منبع جریانی باشد.در کنورتورهای منبع ولتاژی،ولتاژ AC خروجی،طوری کنترل می‌شود که درست برای انتقال جریان راکتیو مورد نیاز کفایت نماید. برای هر ولتاژ شینهAC،ولتاژ خازن DC بصورت خودکار به اندازه مورد نیاز،جهت عمل کردن به عنوان منبع ولتاژ کنورتور،تنظیم می‌شود. می‌توان STATCOM را به صورتی طراحی کرد که به عنوان یک فیلتر فعال،هارمونیک‌های سیستم را نیز جذب نماید.


www.poursalehi55.ir

  • مهندس سعید پورصالحی