وب سایت تخصصی مهندسی برق گرایش کنترل و شبکه انتقال نیرو

سیستمهای کنترل و ابزار دقیق - اتوماسیون در صنعت برق/ HV- بهره برداری پستهای انتقال و فوق توزیع نیروی برق/ HV-تجهیزات پست و خطوط انتقال نیروی برق فشارقوی

وب سایت تخصصی مهندسی برق گرایش کنترل و شبکه انتقال نیرو

سیستمهای کنترل و ابزار دقیق - اتوماسیون در صنعت برق/ HV- بهره برداری پستهای انتقال و فوق توزیع نیروی برق/ HV-تجهیزات پست و خطوط انتقال نیروی برق فشارقوی

چهارمین همایش نیروگاه های خورشیدی ایران

مهندس سعید پورصالحی | Saturday, 25 Khordad 1398، 09:38 PM | ۰ نظر

♦️چهارمین همایش بزرگ نیروگاههای خورشیدی 

    با 4 کارگاههای تخصصی و تور بازدید نیروگاه خورشیدی بزرگ

    4و5 تیرماه در تهران

  • مهندس سعید پورصالحی

عملکرد رله دیفرانسیل در ترانسفورماتور قدرت

مهندس سعید پورصالحی | Tuesday, 21 Khordad 1398، 12:47 AM | ۰ نظر

 ♦️عملکرد رله دیفرانسیل: 

رله دیفرانسیل یا حفاظت اصلی ترانسفورماتور، مقایسه جریان‌های طرفین آن به عهده داشته و عملکرد آن ناشی از عوامل زیر می‌باشد:

الف) اتصالی در داخل ترانسفورماتور (نظیر اتصال فاز به بدنه، فاز به فاز، اتصال حلقه و یا اتصال بین سیم پیچ‌های اولیه و ثانویه).

ب) اتصالی‌های خارج از ترانسفورماتور بر اثر عوامل خارجی در محدوده حفاظت رله یعنی بین C.Tهای طرفین.

ج) حالت‌های کاذب ناشی از اشکال در C.T یا مدارات مربوطه.


♦️علت استفاده از رله دیفرانسیل در حفاظت ترانسفورماتور:

1ـ رله دیفرانسیل دارای ویژگی قطع سریع، دقت بالا و قدرت تشخیص و تفکیک عیوب واقع شده در محدوده بین C.Tهای دو طرف ترانسفورماتور قدرت می‌باشد.

2ـ رله‌های دیفرانسیل در جریانهای هجومی ترانسفورماتور، عمل نمی‌نماید.

3ـ برای تشخیص فالت‌های واقع شده در محدوده C.Tهای دو طرف ترانسفورماتور قدرت، بهترین حفاظت، رله دیفرانسیل می‌باشد...


  • مهندس سعید پورصالحی

مدارفرمان راه اندازی موتور بصورت ستاره مثلث اتومات

مهندس سعید پورصالحی | Friday, 17 Khordad 1398، 10:48 AM | ۰ نظر

  • مهندس سعید پورصالحی

مدارفرمان و قدرت موتور سه فاز چپ گرد راست گرد

مهندس سعید پورصالحی | Friday, 17 Khordad 1398، 09:30 AM | ۰ نظر

y

  • مهندس سعید پورصالحی

اجزای اصلی ترانسفورماتور

مهندس سعید پورصالحی | Wednesday, 15 Khordad 1398، 10:29 AM | ۰ نظر

  • مهندس سعید پورصالحی

عملکرد ایربگ در ترانسفورماتورهای قدرت

مهندس سعید پورصالحی | Monday, 13 Khordad 1398، 01:42 PM | ۰ نظر

🔴 ترانسفورماتورهای با منبع انبساط برخلاف ترانسفورماتورهای هرمتیک با محیط بیرون ارتباط داشته و این باعث ورود رطوبت و اکسیژن به داخل ترانسفورماتور می شود. ورود این دو ماده به داخل ترانس معایب ذیل را بهمراه دارد:

♦️رطوبت در تماس با روغن موجب افزایش آب محلول در روغن و بالطبع کاهش ولتاژ شکست روغن عایقی می شود. همچنین رطوبت جذب عایق کاغذی ترانسفورماتور شده و عمر و قابلیت اطمینان ترانسفورماتور را به شدت کاهش می دهد.

 ♦️اکسیژن: جذب اکسیژن توسط روغن موجب اکسیده شدن روغن و در نهایت کاهش عمر روغن و عایق کاغذی ترانسفورماتور می شود.

با استفاده از ایربگ می توان مانع از ورود رطوبت و اکسیژن به داخل ترانسفورماتور شد.

♦️ایربگ در حقیقت کیسه ایست که در منبع انبساط نصب می شود و انبساط و انقباض روغن (بر اثر تغییر بار یا دمای محیط ) با انبساط و انقباض خود ایربگ جبران می شود.ایربگ  از طریق رطوبت گیر با هوای بیرون در ارتباط می باشد.

  • مهندس سعید پورصالحی

علائم کاربردی در نقشه مدارات الکتریکی

مهندس سعید پورصالحی | Thursday, 9 Khordad 1398، 11:57 PM | ۰ نظر

  • مهندس سعید پورصالحی

انواع ولتاژهای ناخواسته موجود در پستهای برق فشارقوی

مهندس سعید پورصالحی | Tuesday, 7 Khordad 1398، 09:15 AM | ۰ نظر

♦️افزایش ولتاژ نقطه زمین در محل وقوع اتصال کوتاه (Ground Potential Rise):
 
یکی از پارامتر‌های کلیدی در بحث سیستم‌های اتصال زمین است. به طور خلاصه، در هنگام وقوع اتصال کوتاه، بسته به میزان جریان اتصال کوتاه و مقاومت اتصال زمین، ولتاژ نقطه زمین شده (که جریان اتصال کوتاه از آن عبور می‌کند) افزایش می‌یابد. بدیهی است که پتانسیل این نقطه را نمی‌توان همان پتانسیل رفرنس یا زمین فرض کرد. به همین منظور، معمولاً در بحث مطالعات سیستم‌های زمین، نقطه رفرنس ولتاژ صفر، زمین دور یا Remote Earth نامیده میشود. 
 
♦️ ولتاژ تماس فلز به فلز (Metal-to-Metal Touch Voltage):
 
این ولتاژ وقتی ایجاد میشود که شخصی دو بدنه فلزی را لمس نموده باشد. ولتاژ تماس فلز به فلز، ولتاژ ایجاد شده بین انگشتان دو دست شخص خواهد بود. بدنه اول پسیو است (مثل فنس فلزی پست‌ها که احتمال عبور جریان اتصال کوتاه از آن وجود ندارد) و بدنه دوم که محل عبور جریان اتصال کوتاه بوده و یک بدنه اکتیو است. ولتاژ فوق برابر اختلاف پروفیل ولتاژ سطح زمین بین دو دست خواهد بود. بدیهی است که ولتاژ تماس فلز به فلز را می‌توان بین هر دو نوع بدنه اکتیو یا پسیو بررسی نمود.
 
♦️ولتاژ گام (Step Voltage):
 
ولتاژ بین دو پای شخص است. در حالت نرمال، فاصله دو پا یک متر فرض می‌شود. 
 
♦️ ولتاژ تماس (Touch Voltage):
 
اختلاف ولتاژ بین دست و پای شخص درشرایطی است که دست به بدنه برقدار وصل شده است. 
 
 
♦️ ولتاژ مش (Mesh Voltage):
 
حداکثر ولتاژ تماس در یک مش از شبکه زمین است. این ولتاژ وقتی حاصل می‌شود که شخص درنقطه حداقل پتانسیل سطحی زمین قرار گرفته، ولی به واسطه اتصال فلزی (مثل بدنه باسداکت) به محل وقوع اتصال کوتاه، در معرض GPR است.
 
♦️ ولتاژ انتقالی (Transfered Voltage):
 
این ولتاژ نوعی ولتاژ تماس خاص است که در آن فاصله نقطه تماس تا محل پا، بواسطه وجود بدنه فلزی طولانی (مثل بدنه باسداکت یا بدنه تجهیزات GIS) افزایش یافته است. در بدترین حالت، که شخص در خارج محیط پست بدنه فلزی متصل به نقطه خطا (مثل فنس‌های همبندی شده با زمین پست) را لمس کند، پا در ولتاژ مرجع (remote earth) قرار می‌گیرد و بیشترین ولتاژ ممکن بین دست و پای شخص ایجاد می‌شود
  • مهندس سعید پورصالحی

اجزای موتور الکتریکی

مهندس سعید پورصالحی | Monday, 30 Ordibehesht 1398، 03:37 PM | ۰ نظر

  • مهندس سعید پورصالحی

کویل تسلا

مهندس سعید پورصالحی | Thursday, 26 Ordibehesht 1398، 10:02 AM | ۰ نظر

  • مهندس سعید پورصالحی